משרד עורכי דין אריה שורץ

הקמת נאמנות - "משפטיפ"

מאת עורך דין אריה שורץ

הדאגה לעתידו של מישהו - קרוב משפחה או עמותה שמטרותיה קרובות ללבכם, החשש מפני תביעות עתידיות או תכנון מס בינלאומי חכם - כל אלה יכולים למצוא פתרון באמצעות הקמת נאמנות. הנאמנות היא כלי משפטי מעניין וכמעט בלתי מוכר לפתרון בעיות שונות. הנה כמה נקודות מפתח לדמותה של הנאמנות. מהי נאמנות וכיצד אפשר לנצלה - ברשימת הטיפים שלפניכם.

כמו בשיר הילדים הידוע, גם לנאמנות שלוש פינות: יוצר הנאמנות, הנאמן והנהנה. יוצר הנאמנות (הוא בעל הנכס) מעביר נכס או נכסים לבעלותו של הנאמן, על מנת שזה יעשה בהם פעולות לטובת הנהנה.

יתרונה הגדול של הנאמנות היא הבטחת עתידו הכלכלי של אדם או גוף, מבלי שתינתן לו עצמו האפשרות לשלוט בנכסים. מצב כזה רצוי כאשר הנהנה אינו יכול לדאוג לענייניו, אם קיים חשש שלא יצליח לשמור על הנכסים ברשותו, או כאשר מדובר במוסד שיוצר הנאמנות אינו סומך באופן מלא על העומדים בראשו היום או בעתיד, אך רוצה בכל זאת לדאוג לעתידו הכלכלי.

יוצר הנאמנות הוא המחליט על היקף הנכסים, על זהות הנאמן (הראשון לכל הפחות) ועל זהות הנהנה. יוצר הנאמנות קובע גם את מטרות הנאמנות - לדאוג לבריאותו של הנהנה, לממן לימודיו, לממן בניית מבנה למוסד וכו'. מרגע שנקבעו המטרות, איש מלבד יוצר הנאמנות אינו יכול לשנותן.

נאמנות אפשר להקים על ידי עריכת כתב הוראות, וגם באמצעות צוואה. ההבדל הגדול הוא שעל מנת להקים נאמנות בדרך של צוואה צריך המצווה יוצר הנאמנות ללכת לעולמו.

עקרונית ניתן להקים נאמנות גם ללא מסמך כתוב, אלא שאז עלול להיות קושי בהוכחתה והדבר אינו רצוי כלל.

הנהנה יכול להיות בן אדם בשר ודם, או עמותה וכל גוף אחר בעל ישות משפטית ברורה. מי שרוצה להקים נאמנות לטובת מוסד כלשהוא צריך לבדוק היטב האם המוסד מאוגד כעמותה, חברה או אינו מאוגד כלל, ולכתוב בכתב ההוראות את פרטי הנהנה באופן מדויק ומלא.

בכתב ההוראות כדאי לפרט את כל הכללים למינוי הנאמן, ואת העקרונות לפיהם עליו לפעול. רק פירוט מלא הצופה מראש גם את האפשרות שהנאמן יוחלף בנאמן אחר שאינו מוכר ליוצר הנאמנות, יבטיח את המשך פעולתה התקין של הנאמנות ואת עתידו של הנהנה.

נאמנות יכולה להיות הדירה - כלומר ניתנת לביטול, ובלתי הדירה - שאינה ניתנת לביטול. לכל אחד מהסוגים יתרונות וחסרונות משלו.

כשמדובר בהעברת נכסי מקרקעין לבעלות הנאמן במסגרת הנאמנות, צריך לבדוק היטב את שיקולי המס על מנת שלא לשלם מיסים מיותרים.

ניתן לפעול לקידומן של מטרות רבות ושונות במסגרת נאמנות: פרט לרווחתו של אדם מסוים ניתן לפעול לקידום מטרות תרבות, חינוך, רווחה, דת וכו'.

נאמנות היא מוסד חוצה גבולות, וניתן לנצלה אפילו לחסכון במיסים. כך למשל נאמנות של תושב חוץ שהוקמה בישראל יכולה להיות במקרים מסוימים פטורה מתשלומי מס הכנסה, ולחסוך לנהנים ממנה כסף רב.

ידעתי שאחרי שתקראו על אפשרות לחסוך במס הכנסה תשאלו בדיוק את השאלה הזו: כן, יוצר הנאמנות יכול להיות הנהנה עצמו, במקרים מסוימים ובמגבלות מסוימות.

להבדיל מבני אדם שהולכים לעולמם, נאמנויות אינן מתות. באמצעות נאמנות ניתן לשלוט ברכוש גם לדורות רבים לאחר הפטירה, ולוודא שהרכוש המשפחתי ישמש רק למטרות ובדרכים המדויקות אותם קבע יוצר הנאמנות בחייו.

רעיון הנאמנות יכול להביא תועלת רבה כשמכירים אותו היטב ויודעים לנצלו. כך לדוגמא בארה"ב, רופאים רבים שחשופים לתביעות רשלנות עצומות מעבירים חלק ניכר מכספם לנאמנויות לטובת בני משפחותיהם. הואיל ומדובר בהעברת בעלות של ממש, ניתן בדרך זו להציל את הרכוש במקרה של הפסד בתביעה משפטית גדולה.

כמו כל דבר שיכול להביא תועלת רבה, נאמנות יכולה גם להביא צרות. אל תנסו לערוך כתב הוראות בעצמכם, הדבר דורש ידע מקצועי רב. אם אתם חושבים שיש לכם בעיה כלשהיא או רצון מסוים שניתן לפתור ולממש באמצעות הקמת נאמנות, פנו לעורך דין להתייעצות. הרווח יהיה לא רק שלכם, אלא גם ובעיקר של הנהנים, והרי מלכתחילה עליהם חשבתם.

"משפטיפ" היא סדרת טיפים משפטיים הנשלחת למנויי העלון המקוון "משפט חזק" .

אם אתם עדין לא שם, הרשמו עכשיו וקבלו אחת לחודש אל תיבת המייל שלכם טיפים משפטיים בתחומים שונים וסיפורים מעניינים שאספנו במהלך עבודתנו.