משרד עורכי דין אריה שורץ

מגורים בבית משותף - "משפטיפ"

מאת עורך דין אריה שורץ

כל אחד חולם על וילה, אבל רובנו גרים בבתי דירות. מה חייבים לנו השכנים ומה אנחנו חייבים להם? מדריך קצת לדיירי הבית המשותף.

על מנת לדעת אם הבניין שבו אתם גרים הוא בית משותף, אתם יכולים לבדוק את נסח הרישום: בראש העמוד יהיה כתוב מהיכן נלקח המידע. אם כתוב "פנקס הבתים המשותפים", הרי שמדובר בבית משותף. אם רשום שם "פנקס הזכויות" הבית אינו בית משותף, אך למרות זאת חלים עליו כללי הניהול של בתים משותפים.

לכל בית משותף ישנו תקנון. תקנון הבית המשותף הוא מעין הסכם בין בעלי הדירות (למרות שבהחלט ייתכן שהם מעולם לא חתמו עליו). התקנון נמצא בתיק הבית המשותף בלשכת רישום המקרקעין, וניתן לעיין בו אחרי תשלום של אגרה סמלית. התקנון, יחד עם הוראות חוק המקרקעין, קובע את כל חובותיהם של הדיירים וזכויותיהם. כדאי להציץ בו לפחות פעם אחת, לעיתים מגלים הפתעות.

רכוש משותף

בכל בניין ישנן דירות (ולעיתים חלקים נוספים כמו גגות וחניות, או אפילו חלק מהגינה הצמודים לדירות), שהן רכוש בעליהן, וכל היתר - גג, חצר, חדרי מדרגות, מעליות ומקלטים, חדרי אשפה וכיוב' הם "רכוש משותף", כלומר שייכים לכל בעלי הדירות יחד.

החלק היחסי של כל בעל דירה ברכוש המשותף נקבע לפי היחס שבין שטח הרצפה של הדירה לבין שטח כל הדירות יחד.

הוצאות החזקתו של הרכוש המשותף חלות על כל הדיירים, כל אחד בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשותף.

דוד שמש: הנה משהו טוב: אין צורך בקבלת אישור מהשכנים על מנת להתקין דוד שמש. המדינה מעודדת חסכון באנרגיה, וחוק המקרקעין מנוסח בהתאם.

מערכת חימום מרכזית: כל בעל דירה רשאי להתנתק על חשבונו ממערכת חימום מרכזית, אם ישנה כזו בבניין. יחד עם זאת, דייר שהתנתק עדיין חייב בתשלום חלקו בהוצאות החזקתה של המערכת, אך לא בתשלום ההוצאה השוטפת הנדרשת להפעלתה.

נגישות הדיירים לרכוש המשותף: בתנאים מסוימים רשאי אדם בעל מוגבלות להתאים על חשבונו את הרכוש המשותף כך שיוכל להגיע לדירתו או לרכוש המשותף המשמש אותו באופן בטוח ועצמאי.

התקנת מעלית: בתנאים מסוימים יכולים בעלי שני שליש מהדירות בבית המשותף להחליט על התקנת מעלית ברכוש המשותף. מי שאינו משתתף בהוצאה הכספית לא יוכל בדרך כלל ליהנות מנסיעה במעלית החדשה.

ועד בית: ניהול הבית המשותף נעשה באמצעות "נציגות", שבלשון העם נקראת "וועד הבית", אשר נבחרת אחת לתקופה על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות. הכללים המחייבים את הנציגות ואת האסיפה מפורטים בתקנון המוסכם או בתקנון המצוי המצורף לחוק המקרקעין.

סכסוכי שכנים

סכסוכים בין בעלי דירות אפשר לפתור בכמה דרכים, אך אם לא הצלחתם לפתור את המחלוקת עם השכן בעצמכם אתם יכולים להגיש נגדו תביעה בפני המפקח על בתים משותפים בלשכת רישום המקרקעין. הדיונים בתביעות אלה מתנהלים ביעילות ובמהירות, ויכולים להביא לידי סיום סכסוכים של שנים ארוכות.

המלצה שלנו: השתדלו להימנע מסכסוכי שכנים. דברו, שתו קפה יחד, עשו כל מאמץ ליישב את הסכסוכים הקטנים בדרכי נועם, על מנת שלא תמצאו עצמכם חיים בכלוב וסביבכם חיות רעות. אין גרוע יותר מסכסוכי שכנים, וכדאי לעשות כל מאמץ להימנע מהם מלכתחילה. 

מגורים בבית משותף - קריאה נוספת:

סכסוכי שכנים - סיפור על מלחמה שאיש לא העלה על דעתו.

קניית דירה - על מה חשוב לתת את הדעת לקראת רכישת דירה.

תקנון הבית המשותף - פורטל השירותים והמידע הממשלתי.

"משפטיפ" היא סדרת טיפים משפטיים הנשלחת למנויי העלון המקוון "משפט חזק" .

אם אתם עדין לא שם, הרשמו עכשיו וקבלו אחת לחודש אל תיבת המייל שלכם טיפים משפטיים בתחומים שונים וסיפורים מעניינים שאספנו במהלך עבודתנו.