משרד עורכי דין אריה שורץ

 

תביעה שהוגשה בשם בנק אמריקאי ישראלי בע"מ נגד החברה הבורסאית מנהליה ובעלי המניות שלה, לאחר שהונו את הבנק בתרגיל עוקץ. ניהול תביעה זו בשם הבנק נעשתה בתקופה בה ייצגנו בנקים מסחריים בתביעות שונות ובהליכי גביה כינוס ופירוק.

מינוי מפרק זמני