משרד עורכי דין אריה שורץ

 

עתירה שהוגשה לבג"צ על מנת לבדוק את סוגית זכאותם של אנשי קבע בצה"ל לפטור מארנונה. בג"צ דחה את העתירה, אך החליט כי היה צדק בהגשתה והחליט שלא לחייב את העותר בהוצאות.

עתירה לבגצ - פטור מארנונה