משרד עורכי דין אריה שורץ

 

תביעה שנוהלה עבור לקוחות שרכשו דירה מנוכלים, ולאחר שהתברר כי המוכרים היו חייבים סכומי עתק נאלצו למכור את הדירה לכיסוי החובות. עורך הדין שערך את ההסכם והתרשל בבדיקות נאלץ לשלם את מלוא הנזק.