משרד עורכי דין אריה שורץ

תביעה נגד עיריית בני ברק מטעם הוריו של ילד אוטיסט

נובמבר 2009

לפני כמה חודשים הגשנו תביעה נגד עיריית בני ברק בשמם של הורים לילד אוטיסט. התביעה הוגשה לפיצוי על ההוצאות שנגרמו להורים כשנאלצו במשך כמה חודשים להסיע בעצמם את בנם לבית הספר ובחזרה מידי יום. ההורים נאלצו להסיע את בנם בעצמם כיוון שעיריית בני ברק לא הצליחה לדאוג להסעה במשך כמה חודשים. על פי החוק מחויבת העירייה לדאוג להסעה לילדים עם מוגבלויות והיא גם מקבלת עבור הסעות אלה תקציב מיוחד ממשרד החינוך.

יחד עם ההורים ניסינו להגיע לכך שהתיק ישמש דוגמא לעתיד, ועל מנת שמקרים כאלו לא ישנו גם במקומות אחרים. בסופו של דבר, הגענו להסכמה הבאה עם עיריית בני ברק:

  • הנתבעת שותפה לקשיים מולם עומדים הורים לילדים ולאחריות הכבדה המוטלת עליהם ועושה כמיטב יכולתה על מנת לעזור להם בהתאם להוראות החוק ובכל דרך אפשרית. הנתבעת מצרה על התקלה שהביאה להגשת כתב תביעה זה, ועשתה ככל יכולתה על מנת לוודא שלא תקרה שוב בעתיד.
  • הנתבעת מודעת לחובותיה עפ"י חוק לסייע להורים ולילדים אוטיסטים ובעלי צרכים מיוחדים, ומתוך הבנת קשיי ההורים ומודעות לחובותיה היא שבה ומתחייבת לעשות כמיטב יכולתה על מנת לעזור להם, להיות קשובה לכל פניותיהם בעניין זה ולספק להם את כל השירותים אשר חובתה לספק על פי דין.
  • על מנת להביא תיק זה לידי סיום ברוח טובה תשלם הנתבעת לתובעים את סכום התביעה במלואו, בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין בתיק זה.
  • הצדדים מבקשים מכב' בית המשפט ליתן להסכמה זו תוקף של פסק דין.

בית המשפט אכן נתן תוקף של פסק דין להסכמה זו, ואנחנו מקווים שבעתיד לא יחזרו על עצמם סיפורים אלה של זלזול הרשויות בילדים בעלי מוגבלויות ובמשפחותיהם.