משרד עורכי דין אריה שורץ

יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט

גישור ובוררות הם שני תחליפים מקובלים לניהול הליכים בבית המשפט. במה מדובר בדיוק, ולמה זה טוב עבורכם?

כידוע, אין הנאה גדולה בניהול הליכים בבית המשפט. ההוצאות הכספיות גבוהות, ההליכים אורכים לעיתים שנים, והתוצאות לא תמיד לשביעות רצונכם. ההגיון הפשוט אומר שכדאי לנצל כל אפיק חלופי לפתרון מחלוקות.

בוררות היא מעין משפט, אלא שהיא אינה מתנהלת בפני שופט אלא בפני בורר, שיכול להיות למעשה כל אדם – עורך דין, מהנדס, רופא או כל אדם המכיר את התחום שבו מתנהל הסכסוך. בוררות נפתחת רק אם שני הצדדים מסכימים לנהל אותה, ומסכימים ביניהם מי יהיה הבורר. ישנם כללים לניהול בוררות והם מפורטים בהרחבה בחוק הבוררות התשכ"ח, 1968. כך למשל, אי אפשר בדרך כלל לערער על החלטת הבורר, לטוב ולרע. דרך זו מומלצת כאשר מדובר בסכסוך שעל פניו נראה פשוט, וכאשר יש לכם עסק עם צד שני שאינו פועל בהגיון משפטי או כלכלי אלא מונע ממניעים אחרים. חשוב לדעת כי מהרגע שהצדדים הסכימו לנהל בוררות וחתמו על הסכם בוררות שוב אין הם יכולים לסגת ממנה והם חייבים לנהל אותה עד תומה.

להבדיל מבוררות, הגישור הוא תהליך שאינו משפטי כלל: המגשר שומע את שני הצדדים, יחד ולחוד, ומנסה לגשר על הפערים ביניהם, לקרב את עמדותיהם זו לזו ולהביאם לידי הסכמה. אם יצליח והצדדים יסכימו על סיום המחלוקת יפנו הצדדים לבית המשפט ויבקשו לתת תוקף של פסק דין להסכמה אליה הגיעו. גם הליך הגישור תלוי בהסכמת הצדדים, ובכך שיסכימו על זהות המגשר. הליך הגישור אינו חייב להסתיים בהסכמות. כל אחד מהצדדים יכול להפסיקו בכל רגע, ולחזור להליך המשפטי הארוך והיקר בבית המשפט. המגשר אינו מקבל החלטות עבור הצדדים, ואינו נותן פסק דין. הצדדים הם שמסכימים ביניהם על סיום הסכסוך, או שאינם מסכימים. כך או כך, על הדברים שנאמרים במהלך הגישור יש חסיון ואין אפשרות לעשות בהם שימוש מאוחר יותר, במסגרת הליכים בבית המשפט.

אם אתם נאלצים לנהל מחלוקת בדרך משפטית, בין אם הוגשה כבר תביעה לבית המשפט או שעדיין לא הוגשה, פנו אלינו כבר עכשיו על מנת שנוכל לנתח יחד את המצב המשפטי ולייעץ לכם על הדרך הקצרה והפשוטה ביותר לסיים אותו לשביעות רצונכם.