משרד עורכי דין אריה שורץ

אישור נוטריון

נוטריון

באנציקלופדיה העברית, זו שהיתה פעם בכל בית, ישנה הגדרה למונח נוטריון: "עובד ציבורי או בעל מקצוע חופשי המוסמך בהתאם לחוק לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים בעלי משמעות משפטית, המיועדים לשמש כראיה בבתי המשפט או בפני רשויות אחרות, במדינה או מחוצה לה".

 

וכבר בגמרא (מסכת סוטה דף ל"ה ע"ב) מצאנו כתוב: "אמר לו רבי שמעון: לדבריך, היאך למדו אומות העולם תורה? אמר לו: בינה יתרה נתן בהם הקדוש ברוך הוא ושיגרו נוטירין שלהן, וקילפו את הסיד והשיאוה (העתיקו אותה למקום אחר)".

כן כן, אותם מסמכים מקושטים בסרטים אדומים, חותם שעווה (היום כבר מחומר פלסטי...) חותמות וחתימות, הם האישורים הנוטריוניים.

מה מוסמך הנוטריון לעשות?

  נוטריון מוסמך –
 1. לאמת חתימה על מסמך;
 2. לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;
 3. לאשר נכונותו של העתק מסמך;
 4. לאשר נכונותו של תרגום מסמך;
 5. לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
 6. לאשר שאדם פלוני חי;
 7. לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
 8. לערוך העדה של מסמך סחיר;
 9. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
 10. להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
 11. לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

אישורים נוטריונים

המחיר לקבלת האישורים הנוטריוניים קבוע  בחוק, ואין אפשרות לשנותו כהוא זה. המחיר אולי קבוע, אבל השרות והזריזות אינם כאלה. במקרים בהם יש צורך, ניתן לאשר חתימות של אנשים שאינם יכולים, מסיבות בריאותיות או אחרות, להגיע אלינו למשרד, בביתם או בכל מקום אחר.

אם אתם זקוקים לאישור נוטריון, פנו אלינו ונשתדל להכין עבורכם את האישור מהר ככל האפשר.