משרד עורכי דין אריה שורץ

פירוק חברה

בניגוד לבני אדם, חברה היא יצור משפטי מלאכותי המוקם בהתאם להוראות החוק. בני אדם מתים, חברות (ותאגידים אחרים – שותפויות ועמותות למשל) מתפרקות.

כמעט כל אחד – בעל מניות, עובד או נושה יכול לפנות לבית המשפט המוסמך, הוא בית המשפט המחוזי, ולבקש צו לפירוק חברה. בית המשפט יבדוק אם מתקיימת אחת מהעילות הקבועות בחוק - החברה קיבלה החלטה מיוחדת שהיא תפורק בידי בית המשפט, החברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה לאחר שנרשמה או שהפסיקה את עסקיה למשך שנה, החברה הפכה לחדלת-פרעון (כלומר אינה יכולה לפרוע חובותיה) או שבית המשפט סבור שמן הצדק והיושר הוא שהחברה תפורק.

הליכי פירוק חברה סבוכים וארוכים, וקשה מאוד לתאר אותם במסגרת כל כך מצומצמת כמו אתר זה. יחד עם זאת, כיוון שרוב המתעניינים הם נושים, נסביר מעט על מסגרת ההליך.

ראשית לכל, צריך נושה של חברה לשקול את התועלת הצפויה לו, אם בכלל, מניהול הליכי פירוק. מצד אחד לא ניתן במהלך הפירוק לגבות מהחברה דבר וצריך להמתין עד לסיום הליכי כינוס נכסיה, איסוף כל הרכוש וחלוקת הכסף בין כל הנושים על פי הוראות בית המשפט, כל אחד לפי חלקו היחסי בחוב הכולל ולפי מעמדו בין הנושים האחרים. מצד שני, מתחילתו של הליך פירוק החברה אינה ממשיכה לאבד נכסים שיש לה ולא יוצרת חובות חדשים, כך שרכושה ישמש לתשלום חובות הנושים הקיימים בלבד בלי שניתן יהיה להבריח את נכסיה מעיני הנושים.

דבר חשוב שכדאי לדעת אודות פירוק חברה הוא שעם מתן צו פירוק קבוע זכאים העובדים לקבל את משכורותיהם וחלק מהזכויות הנוספות שלהם שלא שולמו על ידי החברה מהמוסד לביטוח לאומי. עובדה זו היא הגורמת לכך שחלק גדול מבקשות הפירוק בישראל מוגשות על ידי עובדים ולא על ידי נושים אחרים, שלעיתים מוכנים להמתין בסבלנות לשיפור מצבה של החברה.

השרות שאנו מציעים הוא כפול: מחד, אנחנו מציעים ייעוץ מקדים לבעלי חברות העומדים לפני קבלת החלטה אם להגיש בקשה פירוק לחברה שבבעלותם, שיעזור להם לקבל החלטות מושכלות, להקטין עד כמה שניתן את הנזקים הצפויים – הכלכליים והאחרים (שמם הטוב של בעלי המניות, מעמדם בקהילה העסקית וכיוב'). מאידך אנחנו מציעים ייעוץ לנושים שהחברה חייבת להם כספים ולעובדים שלא קיבלו שכרם, כיצד ומתי לפתוח בהליכי פירוק כנגד החברה, תוך בדיקת התועלת הצפויה מהליך שכזה.

אם החברה בצרות, בין אם אתם בעלי מניות שלה, נושים או עובדים – אל תחכו. התקשרו אלינו עוד היום, וננסה לעזור לכם להימנע מנזקים מיותרים.