משרד עורכי דין אריה שורץ

צו ירושה

צו ירושה - מה זה בדיוק ומתי מוציאים אותו?

קרוב משפחה שלכם נפטר, ולא השאיר אחריו צוואה. מה עושים?
כשאין צוואה, דיני הירושה המפורטים בחוק הירושה, התשכ"ה-1965 הם שקובעים את חלוקת הירושה בין קרובי המנוח.
אם אתם בין יורשי המנוח, על מנת לקבל את חלקכם בעזבון, כלומר ברכוש המנוח, יש צורך להוציא צו ירושה מאת הרשם לענייני ירושה. בצו קובע הרשם (על פי הוראות החוק) מי הם היורשים ומה חלקו של כל אחד מהם בעזבון.

חשוב לשים לב: רק באמצעות צו ירושה ניתן להעביר את רכושו של המנוח לידי היורשים.

איך מוציאים את צו הירושה?

לאחר מותו של האדם הקרוב מגיש אחד מהיורשים הפוטנציאליים (מספיק שאחד מהם יגיש את הבקשה, אין צורך שכולם יעשו זאת יחד) - בן זוגו של המנוח, ילדיו, הוריו, אחיו וכדו', בקשה לצו ירושה במשרד הרשם לענייני ירושה. הבקשה תוגש ללשכת הרשם באזור מגוריו של המנוח. יש להגיש את הבקשה בשלושה עותקים ולצרף אליה מסמכים שונים כמו תעודת הפטירה, הודעות לשאר היורשים ואישורי משלוח ההודעות בדואר רשום. יחד עם הגשת הבקשה יש לשלם שתי אגרות: אגרה עבור הטיפול בבקשה ואגרה נוספת עבור פרסום הבקשה בעיתונות, שכן לכל אדם (היורשים האחרים וכל אדם אחר) יש זכות להתנגד לבקשת צו הירושה ולטעון כי יש בידו צוואה של המנוח.

מרגע הגשת הבקשה ואישור קבלתה על ידי הרשם, עוברת הבקשה לתגובת האפוטרופוס הכללי, ולפרסום בעיתונות היומית. רק לאחר הפרסום ולאחר קבלת תגובתו של האפוטרופוס, ובמידה ואין לו התנגדות להוצאת הצו, עוברת הבקשה לרשם עצמו על מנת שיאשרה ויחתום על צו הירושה. התהליך  כולו עלול לקחת מספר חודשים, ועל מנת שלא לעכב את העברת הנכסים ליורשים ואת האפשרות לממש או למכור איזה מהם, כדאי להגיש את הבקשה מוקדם ככל האפשר.

לאחר קבלת צו הירושה תוכלו לגשת לבנק בו התנהל חשבון המנוח ולקבל את חלקכם בעזבון, וכן ללשכת רישום המקרקעין על מנת להעביר את זכויות המנוח בדירה או בנכס מקרקעין אחר על שמכם.

כיוון שלא תוכלו לקבל את חלקכם ברכוש ללא צו ירושה, פנו אלינו עוד היום על מנת שנעזור לכם להוציא צו ירושה בהקדם האפשרי.

והלוואי שנפגש רק בשמחות.