משרד עורכי דין אריה שורץ

צו קיום צוואה

צוואה

צו קיום צוואה - למה הוא נחוץ?

קרוב שנפטר הותיר אחריו צוואה, ואתם שואלים מה לעשות עכשיו. אם תרצו לממש את הוראות הצוואה ולחלק את הרכוש בין היורשים, עליכם להוציא צו קיום צוואה מאת הרשם לענייני ירושה. צו קיום הצוואה מצהיר על תוקפה של הצוואה ונכונותה ולכן לא ניתן למכור דירה, להעביר כספים מחשבון הבנק ולעשות כל פעולה שהיא בלי שצו הקיום יהיה בידיכם.

איך מוציאים צו קיום צוואה

לאחר מות המוריש מגישים היורשים או אדם אחר שיש לו עניין ברכושו של המנוח בקשה מתאימה במשרדי הרשם לענייני ירושה באזור מגוריו של המנוח. את הבקשה לצו קיום הצוואה מגישים בשלושה עותקים ומצרפים לה מסמכים שונים כמו תעודת הפטירה, הודעות לשאר היורשים על הגשת הבקשה וכמובן הצוואה עצמה. צריך לשלם אגרה עבור הבקשה ואגרה נוספת על פרסומה בעיתונות, שכן לכל אדם יש זכות להתנגד לבקשה לקיים את הצוואה כלשונה תוך 14 יום ממועד פרסומה.
המחזיק בצוואה של אדם אשר נפטר חייב למסור לרשם לענייני ירושה עותק ממנה מיד לאחר שנודע לו על פטירתו. המפר הוראה זו דינו מאסר 3 חודשים או קנס ולכן כדאי שלא להתמהמה.

פנו אלינו עוד היום על מנת שנעזור לכם להוציא את צו קיום הצוואה בהקדם האפשרי