משרד עורכי דין אריה שורץ
נאמנויות

נאמנויות

הנאמנות היא מוסד משפטי המשמש לניהול רכוש שלא ע"י בעליו, לטובת אדם אחר או מטרה כלשהיא.


נאמנות מורכבת משלושה צדדים:

  • יוצר הנאמנות- בעל הרכוש, המחליט להקדיש חלק מרכושו לטובת אדם אחר או מטרה כלשהיא.
  •  הנאמן- אדם או גוף עליו סומך יוצר הנאמנות, ועל פי כתב הנאמנות תעבור אליו הבעלות על הרכוש כשהוא מחויב לנהלו לטובת הנהנה.
  • הנהנה- האדם או הגוף לטובתו הוקמה הנאמנות והוא שיהנה מהרכוש או מפירותיו בהתאם לקביעת בעל הרכוש. הנהנה אינו מקבל את הרכוש לבעלותו.

ניתן ליצור נאמנות באחת משתי דרכים: באמצעות כתב נאמנות או באמצעות הוראות בצוואה. באפשרותכם לקבוע בכתב הנאמנות או בצוואתכם את מבנה הנאמנות, ולתת לנאמן הוראות מפורטות לפיהן יבצע את תפקידו. הנאמן חייב על-פי החוק למלא דו"ח על כל פעולותיו ולהציגו לפני הנהנה אחת לתקופה. אם הנהנה הוא פסול דין - יוצג הדו"ח לפני האפוטרופוס. נאמן אינו נדרש לכישורים מיוחדים - כל אדם אותו תבחרו ועליו אתם סומכים יוכל להיות נאמן על רכושכם. הנאמן יהיה אחראי לנכסים או לחשבון הנאמנות בהיבט הפיננסי וידאג לרווחת הנהנה ולמילוי כל צרכיו, או לקידום המטרה לשמה הוקמה הנאמנות, בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם להוראותיכם.

נאמנויות משמשות למטרות רבות ושונות. בין היתר, מוסד הנאמנות מאפשר לכם לדאוג לילדיכם גם כשלא תהיו כאן, ולכן הקמתו בצורה הנכונה מבחינה משפטית חשובה ביותר.

באמצעות מוסד הנאמנות ניתן בין היתר לנהל רכוש של תושבי חוץ בישראל, תוך חסכון משמעותי בתשלומי מיסים. הוראות פקודת מס הכנסה מאפשרות, במקרים מסויימים, לנהל בישראל רכוש ללא תשלום מס על הרווחים הנובעים ממנו, בדומה למקלטי מס אחרים בעולם. 

למשרד עורכי דין אריה שורץ נסיון רב שנים בניהול נאמנויות. נצלו אותו ופנו אלינו עוד היום, על מנת שנוכל לייעץ לכם כיצד לבנות נאמנות שתתאים לכם בדיוק.

נאמנויות - קריאה נוספת:

הקמת נאמנות - מהי נאמנות וכיצד תוכלו לנצל את יתרונותיה.